Nyári táborainkra már lehet jelentkezni! 0620 977 86 71

Alapítványunk 2006-ban kezdte meg működését. Fennállása óta kiemelkedő eredményeket ért el a gyermekek fejlesztése során. Fő célunk, hogy a hozzánk bizalommal forduló szülőknek széleskörű támogatást nyújtsunk gyermekük képességeinek kibontakoztatásához.
Tevékenységünkkel kapcsolatban kérdése lenne, forduljon hozzánk bizalommal!

Időpont egyeztetés: 06-20-9778-671

Komplex, minden területet átható fejlesztéssel magasan képzett szakemberekkkel várjuk gyermekeiket.

 Kognitív képességek komplex terápiája /Életkornak megfelelő általános tájékozottsági, figyelmi, emlékezeti, gondolkodási, következtetési, logikai folyamatok alakítása/anyanyelvi fejlesztés

 
 

“Nem abban kell segíteni, hogy a lehető legjobban hasonlítson másokra, hanem hogy a lehető legjobban boldoguljon a saját képességeivel.”

 

(Anonym szerző)

Mivel foglalkozunk?

Mozgás

Szenzomotoros fejlesztés

Egyéni mozgásterápia

Csoportos mozgásterápia

Kulcsárné-féle komplex mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére

 

Vizsgálatok

Korai-csecsemő-általános mozgásvizsgálat

Általános mozgásvizsgálat 4 éves kor alatt

Szenzomotoros szemléletű vizsgálat 5-12 éves korig

Sindelar-Zsoldos program (komplex képességfejlesztő program vizsgálat óvodásoknak, iskolásoknak)

NILD Fonológiai Tudatosság Teszt (az FTT három szinten méri a szavak belső szerkezetéhez való hozzáférésének képességét)

Fejlesztések

Egyéni, páros, kiscsoportos

Iskolásoknak:

Tanulási nehézségek oldása (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)

Figyelem- koncentráció, memória

Szeriális figyelem, memória

Auditív és vizuális figyelem és differenciálás fejlesztése

Óvodásoknak:

beszédfejlesztés: beszédindítás, megkésett beszédfejlődés

dominancia, lateralitás

téri, időbeli tájékozódás

Iskola- előkészítő foglalkozás

Általános kognitív képességek fejlesztése

téri, síkbeli és időbeli tájékozódás

finommotorika, grafomotorika

matematikai képességek fejlesztése

olvasás és íráselőkészítés

Mozgásfejlettség

Szociális érettség

Nyelvi készségek aktuális állapota

Panasszal fogadja Önt az óvónő?

Nem fogad szót a gyereke?

Agresszívan, öntörvényűen viselkedik, vagy esetleg visszahúzódó és bizonytalan?

Túl jól viselkedik: csöndes, leginkább egyedül játszik, sok játékkal, vagy akár személyekkel „nem tud mit kezdeni?”

Társaihoz képest ügyetlen vagy lassú?

Nehezen használ apró eszközöket, játékokat?

Elkalandozik a figyelme?

Nehezen tanul mondókákat, nem szívesen hallgat mesét, gyenge a ritmusérzéke?

Még mindig „babásan” beszél?

Mozgása összerendezetlen, „suta, esik-kel?”

Nem szeret rajzolni?

Nem tudja a hét napjait, testrészeinek, ujjainak megnevezésében bizonytalan?

Időben és térben rosszul tájékozódik?

Váltogatva használja a jobb és bal kezét, nem alakult még ki a dominanciája?

Téveszti az irányokat?

 

 

Panaszkodik a tanító néni?

Nem képes azonos ütemben haladni osztálytársaival?

Lemarad az órán, nem ismeri fel a betűket, rossz a helyesírása és rendezetlen a füzete, nem tud hibátlanul számolni, egyesével számlál a műveletvégzéseknél és emiatt lemarad matekórán?

Nem tud összeolvasni, szótagolni?

Nem érti meg, amit elolvasott?

Esetleg a hallottakat sem érti meg rendesen?

Sok időt tanulnak otthon is és még sincs meg az eredménye – és ebbe már mindenki belefáradt?

Nehezen koncentrál, nem tartja számon iskolai felszerelését és tennivalóit – és ez hidegen is hagyja?

Nem képes beilleszkedni az osztályközösségbe?

Nehezen irányítható, rendetlen, nem hajlandó együttműködni a tanító nénivel, a feladatait csak sokszori figyelmeztetésre készíti el, nem érdekli semmi, makacs, nehezen kezelhető?

Ő az osztály Bohóca, Ördögfiókája, vagy Nebáncsvirága?

Időpont egyeztetés:

06-20-9778-671

Központ:

Szeged, Nyitra utca 4.

Csoportos tornák:

Szegeden az Agórában és a Petőfi-telepi Művelődési házban

Okosító Torna A Gyermekekért Alapítvány - Minden jog fenntartva - 2022