Kezdőlap

Vizsgálatok

Fejlesztés

Iskola-előkészítő

Szakemberek

Helyszínek Időpontok

Árak

Nyári táborok


Facebook

fejlesztesjpg
fejlesztes2
fejlesztes3
fejlesztes4

Komplex, minden területet átható fejlesztéssel magasan képzett szakemberekkel várjuk gyermekeiket

Kognitív képességek komplex terápiája /Életkornak megfelelő általános tájékozottsági, figyelmi, emlékezeti, gondolkodási, következtetési, logikai folyamatok alakítása/anyanyelvi fejlesztés

Szenzomotoros (mozgásra épülő fejlesztő) terápia

Kulcsárné-féle komplex mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére

Sindelar-Zsoldos terápia

Komplex logopédiai vizsgálat

Beszéd- és nyelvi képességek felmérése

GMP beszédészlelési és beszédmegértési vizsgálat és terápia

Logopédiai foglalkozások

Iskola előkészítő foglalkozások /anyanyelvi, matematikai készségek, általános kognitív képességek fejlesztése/

Grafomotoros fejlesztés
Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenció
Pedagógiai, iskolaérettségi vizsgálatok, vélemények
Komplex pszichológiai ellátás

Ajánljuk mindazoknak, akik előzetes felméréseink alapján egy vagy több területen úgy teljesítettek, hogy számára Szakembereink terápiás folyamatban való részvétel javasoltak.

A terápia igénybevételének lehetőségei a gyermek igényeihez viszonyítva:

Egyéni mozgásfejlesztés

a részletes mozgásvizsgálat alapján feltárt mozgásformák rendszeres otthoni gyakorlása a terapeuta útmutatásai és állandó követés mellett

Csoportos mozgásfejlesztés

ajánlott azoknak a 3-12 éves korú gyermekeknek, akiknél a mozgás bármely területén fejlesztendő jegyek mutatkoztak, és emellett a gyermek éretté vált arra, hogy csoportban képes legyen együtt munkálkodni mind a vezetővel, mind csoporttársaival ). A csoportok beosztása természetesen tekintettel van az életkorra!  (10-12 fő)

Egyéni komplex fejlesztés

a felmérés során több szakember több területen talált fejlesztésre váró jegyeket, itt a gyermek a sok speciális mozgás mellett, gyakran azzal kombinálva egyéb képességeit és készségeit is erősítjük, pl.: finommozgások, rajzolás, számfogalom alakítása, grafo-motoros fejlesztés, kognitív képességek fejlesztése. Gyakran indokolt már akár 3 éves kortól, megkésett vagy szabálytalan mozgás-és/vagy beszédfejlődés esetén, feltűnően és nehezen kezelhetően szétszórt figyelem, viselkedés esetén.

Csoportos komplex fejlesztés

ajánlott azoknak a 3-12 éves korú gyermekeknek a felmérés során több szakember több területen talált fejlesztésre váró jegyeket, itt a gyermek a sok speciális mozgás mellett, gyakran azzal kombinálva egyéb képességeit és készségeit is erősítjük, pl.: finom mozgások, rajzolás, számfogalom alakítása, grafo-motoros fejlesztés, kognitív képességek fejlesztése. Akkor, ha a gyermek képes alkalmazkodni a vezető utasításaihoz és a csoportban működő szabályokhoz, sőt, ha ezekre kitüntetetten szüksége is van, pl. viselkedése miatt.

Elérhetőségünk

Időpont egyeztetés:

06-20-9778-671

Központ:

Szeged, Nyitra utca 4.

Csoportos tornák:

Szegeden az Agórában és a Petőfi-telepi Művelődési házban

Számlaszámunk

57600118-10003963

3A Takarékszövetkezet

Adószámunk

18476002-1-06

Kövess a Facebookon!

Weboldalunkat készítette

Ampimpex Kft

Okosító Torna A Gyermekekért Alapítvány – Minden jog fenntartva – 2017